Wednesday, 26 February 2014

Grianghraif na Seachtainne

Bainim taitneamh as graingrafadóireacht spóirt mar cheapaim go bhfuil scil ag baint le grianghraif a thógaint do aon rud atá ag bogadh ar luas lasrach. Seo cúpla grainghraif gur phioc mé amach ó Sportsfile, Inpho, The Score agus GAA. Bainígí taitneamh astu! 

1. Shane O'Neill, Corcaigh i gcoinne Laoise

2. An Rí i ndathanna na Cait
3. Cúl, cúl agus tuilleadh chúl! 
4. Tracey Kennedy, PRO Chorcaí - Is maith an rud é ról mór a bheith ag mná sa CLG
   
5. Sean-chairde
6. Franco ag tarraingt téide le Paraic Duffy
7. Árd Scoil Ris leis an chorn Harty
   
8. Jason Forde ag taispéaint a scil
  
9. Caoga Bliain le Corn Mhic Shigúir don laoch, Billy Morgan
10. Aogán Ó Fheargail, Uactarán nua an CLG

Cad a cheapann sibh, cad é an ceann is fearr leatsa? Fág do thuairim sa bhosca thíos. Ba bhreá liom cloisiint uaimh. GRMA 

Foclóir:
 • Bainim taitneamh as = I enjoy
 • graingrafadóireacht spóirt = Sports Photography
 • Ar luas lasrach = at the speed of light
 • Uachtarán = President Tuesday, 25 February 2014

Roinn 1B - Roinn Éasca??

Bíonn smaoineamh ag daoine go bhfuil Roinn 1B ró-easca agus rudaí mar sin. Ach, bheinn buartha dá mbeinn Corcaigh nó Luimneach mar is léir nách stról sa pháirc é an roinn seo. 

Tá léirmheas ar an gcluiche idir Corcaigh agus Laoise anseo

Bhí dhá chluiche suimúla ar súil ar an Domhnach chomh maith. Rinne Brian Whelehan seacht athrú ar foireann Uibh Fháilí ón gcluiche idir iad féin agus Laoise sa chéad babhta. Ach lastigh do chúig nóimid bhí thrí paointe ar chlár an scóir ag Loch Gorman gan aon rud ó Uibh Fháilí. D'usáid Lee Chin an spás go héifeachtach agus thánaig cúl ó Ian Byrne chun bearna mór a chuir idir na foirne. Tháinig Uibh Fháilí ar ais sa chliche agus bain siad úsáid as iománaíocht talaimhe deas chun ceithre chúilín a chuir idir eatarthu. Le cúl ó Joe Bergin, bhí rudaí ag dul i bfheabhas d'Uibh Fháilí agus chosain siad go maith chun cúl eile a sheacaint ó Loch Gorman déanach sa chéad leath. Chuaigh Uibh Fháilí isteach ag leath ama chun cinn ar Loch Gorman ach níor ghéill Loch Gorman agus le cúl gleoite ó Liam Óg McGovern sa 56ú nóiméad chuir sé bearna idir na foirne arís. Chríochnaigh Gary Moore agus Paul Morris Uibh Fháilí le paointe an duine. Fágann sé sin Uibh Fháilí le dhá caillúint lastigh do dhá seachtain agus ag bun Roinn 1B. Beidh siad ag súil le fhilleadh Shane Dooley comh luath agus is féidir, cinnte. 

Lee Chin ag feidhmiú go maith do Loch Gorman
Droch scéal a bhí ann do Chorcaioch, mé féin san áireamh, idir Aontroim agus Luimneach, le muintir Luimnigh ag déanamh scrois ar clár an scóir i mBaile an Chaistil. Is dóigh liom go mbeidh an difríocht scórála rí-thabhachtach san roinn seo agus le trí chúl sa tarna leath, dhein siad an roinn níos éasca dóibh féin. 

Imirt tapaidh idir Luimneach agus Aontroime

Faoi láthair seasann an tábla mar seo: 


Mar sin, cad a cheapann sibh? An comhair go mbeadh Luimneach nó Corcaigh buartha? An bhfuil Loch Gorman maith go leor chun an roinn seo a buachaint amach? Féachann sé mar sin faoi láthair ach tá tamall fada le dul fós. GRMA!

Foclóir
 • Is léir nách stról sa pháirc é an roinn seo = It's clear that this division is no walk in the park 
 • léirmheas = assessment
 • iománaíocht talaimhe = ground hurling
 • Chosain siad go maith = they defended well 
 • fhilleadh Shane Dooley = return of Shane Dooley
 • comh luath agus is féidir = as soon as possible
 • cinnte =certainly
 • Droch scéal = Bad news
 • ag déanamh scrois = Doing wreck
 • difríocht scórála = scoring difference
 • rí-thabhachtach = vital
 • An comhair go mbeadh Luimneach nó Corcaigh buartha? = Should Cork and Limerick be worried?
Monday, 24 February 2014

Cúl, cúl agus tuilleadh cúil! Roinn 1A

Cá tosóidh mé le cluichí na deireadh seachtainne seo? Tá mórán cainte le déanamh faoi!

Ar an gcéad dul síos, cad faoin chluiche sin idir Cill Channaigh agus Tiobraid Árann? Dúirt mé go mbeadh sé go maith ach ní rabhas ag tnúth le deich gcúl! Bíonn na cluichí sin an-sceitimíneach ach caithfear a rá, cá raibh cosantoirí na gCait sa chéad leath? Ní raibh duine ná deoraí lastigh don líne 21 agus mar sin, gach uile liathróid a thánaig isteach, bhí tosaithe Tiobraid Árann an-dainséarach. Cheap mé go raibh Walter Walsh an éifeachtacht sa chéad leath agus chun an fhírinne a rá, coiméad sé na Cait thar uisce don chéad tríocha noiméid. Thánaig Colin Fennelly isteach sa chluiche go mór mhór agus chríochnaigh sé mar laoch na himeartha. Bhí sé ar nós cómortas idir Colin Fennelly agus Seamus Callanan. Idir an bheirt acu, chríochnaigh siad le 6-11. As na gcúl go léir cheap mé go raibh an chéad cheann ó Noel McGrath gleoite mar go léigh sé é díreach i gceart agus ní feictear mórán cleasanna ar nós an dúbail a dhein sé ar an liathróid a thuilleadh. Chomh maith le sin bhí an triú cheann ag Fennelly go haobhinn, ní raibh faic eile san aigne aige seachas an chúl. Is féidir na cúl go léir a fheiscint anseo. Chríóchnaigh Mark Kelly Tiobraid Árann lena chúl agus cheap mé gur thug Richie Hogan fuinnimh faoi leith dos na Cait nuair a thánaig sé chun páirce. Bhí Shefflin agus TJ Reid ciúin go leor ón imirt mheas mé ach is cuma sa tioc mar tá an dhá paointe sraithe acu anois, rud a fhágann Roinn 1A an-oscailte ar fad. 

Walter Walsh tabhachtach do Chill Channaigh inné
Tar éis do Gaillimh léasadh ceart a thabhairt dos na Dubs an tseachtain seo chaite, bhí an-suim agam san chluiche idir iad féin agus Na Déise. Tá fadhb ag an Gaillimh le blianta anuas nách féidir leo cúpla taispeainteas maithe a chuir drom le drom. Agus, arís, bhí sé sin fíor inné. Chun an cheart a thabhairt do Phort Láirge, d'imir siad go maith agus bhí obair na gcapaill á dhéanamh acu ó lár na páirce siar go dtí na cúlaithe. B'fhéidir go bhfuil níos mó ag teastáil uatha sna tosaithe ach bhíos tógtha le Ray Barry agus Pauric Mahony (réalt Corn Mhic Ghiobúin). Tháinig an Gallimh ar ais sa chluiche le cúl ó Jason Flynn ach bhí cúilín ag Ray Barry mar freagairt ar an gcúl sin agus chríochnaigh sé Port Láirge 0-22, Gaillimh 1-13. 

Brick Walsh agus Conor Cooney i lár an taicsean
Cosúil leis an suim a bhí agam i gcluiche na Gaillimhe, bhí an suim céanna agam sna Baile Átha Chliathaigh toisc an léasadh a fuair siad ón Gaillimh an tseachtain seo caite. Bhí fhios agam go mbeadh Daly ag lorg taispéainteas mór óna himreoirí agus fuair sé é. Táim an-shasta Alan McCrabbe a fheiscint ar ais leis na Dubs agus d'imir é féin agus Conal Keaney go tharr barr inné. Thosnaigh Alan McCrabbe i 2006 le BÁC agus d'iompair sé iad ar a dhroim ar feadh tamall fada. Tá sé go hiontach dos na pucanna saor agus dos na puc sleasa. Chríochnaigh siad le sé paonte do fharasbarr ar seaimpíní na hÉireann. 

Alan McCrabbe ar ais do BÁC

Mar sin, féachann an tábla sraith do Roinn 1A mar seo 

 
Cad a cheapann tusa faoi torthaí na deireadh seachtainne seo? Abair liom anseo nó ar Twitter ag @PucSaor

Go raibh maith agaibh!

Foclóir
 • Tá mórán cainte le déanamh faoi! = There's a lot to talk about
 • ní rabhas ag tnúth le deich gcúl = I wasn't expecting 10 goals
 • caithfar a rá = it has to be said
 • ní raibh duine ná deoraí lastigh don líne 21 = There was nobody in sight inside the 21 
 • laoch na himeartha = man of the match 
 • léigh sé é díreach i gceart = he read it perfectly
 • cleasanna ar nós an dúbail = skills like doubling on the ball
 • ní raibh faic eile san aigne aige seachas an chúl = he wasnt nothing else only the goal
 • fuinnimh = energy
 • is cuma sa tioc = it doesn't matter
 • léasadh = hammering
 • drom le drom = back to back
 • obair na gcapaill =work of a horse (literal translation) = working hard
 • céanna = same
 • d'iompair sé iad ar a dhroim = he carried the Dubs
 • puc sleasa =Sideline cut
 • farasbarr = Excess
 • seaimpíní na hÉireann = All Ireland ChampionsSaturday, 22 February 2014

Babhta 2 Sraith Náisúinta agus Corn Mhic Shigúir ar ais cois Laoi.

D'oscail Christopher Joyce an scóireáil do Chorcaigh anocht i bPort Laoise le gaoth láidir ag séideadh ins an treo ceart dóibh. Lean Corcaigh ar aghaidh go láidir le cúlíní ó Cadogan, Harnedy, Egan agus cúpla puc saor ó Horgan agus ag leath am, bhí aon chúilín déag ar chlár an scór do Chorcaigh gan ach trí ag Laois. Ach, le sin a rá, bhí pínós sábhálta acu ón fhear nua Darren McCarthy agus bhíos ag súil go mbainfeadh Laois usáid as an gála sa tarna leath. Ach ní mar sin a bhí sé. Bhí teaicticí cosainte ag Laois agus dá bharr sin, níor fuair siad cúpla paointe eile, iad go léir ag teacht ó Stephen Maher seachas ceann amháin. Níor thánaig ach cúilín amháin ón imirt do Chontae Laoise agus mar sin bhí díoma orm leo. Ach, bhíos sásta le Alan Cadogan, é ag feidhmiú go maith, thánaig sé slán le trí phaointe agus ceapaim gur chomhair súil a choiméad air don chuid eile don tsraith. Thánaig Michael Cahalane isteach do Phatrick Horgan agus fuair sé deis déanach ar an chúl ach sábháladh é. Níor thuig mé cén fath gur thóg JBM Patrick Horgan ón bpáirc. Táim i bhfábhair leaids nua a thriall ach ba comhair go mbeadh taithí ar an bpáirc chomh maith agus nuair atá an difríocht scórála chomh tabhactach, ní dóigh liom gur chomhair an tosaí is dainséaraí a bhaint don pháirc. Is cuimhin liom go ndúirt Jimmy Barry Murphy go theastaigh uaidh an leas is fearr a bhaint as an tsraith an bhliain seo mar níor thriall sé go leor imreoirí anuraidh. Mar sin b'fhéidir nách bhfuil sé ró-thógtha leis an tsraith. Ar nóta dearfach, tá dhá paointe againn, d'imir Stephen McDonald, Christopher Joyce agus Alan Cadogan go maith agus is deas an rud é Séamus Harnedy a fheiscint ar ais. Níl sé cothrom muintir Laoise agus na imreoirí eile ó Chorcaigh a céasadh nuair a bhí na coinníolacha chomh olc sin, áfach. Taistailíonn Corcaigh go dtí mBaile an Chaistil anois chun Aontroim a imirt i gceann coicíse agus táim cinnte nách tasc éasca a bheidh ann, le foireann gan mórán taithí. 

Coiméad súil ar Alan Cadogan as Corcaigh - Ag feidhmiú go maith. 

Tá roinnt cluichí suimúla sa tsraith amárach, an ceann is suimúla b'fhéidir ná Tiobraid Árann i gcoinne na Cait i bPáirc Uí Nualláin. Tá foireann láidir á chuir amach ag Brian Cody, le cúig athrú ón cluiche i gcoinne An Chláir. Tagann TJ Reid agus Tommy Walsh isteach agus fós tá Brian Hogan, Lester Ryan, Walter Walsh, Colin Fennelly, agus an Rí, Henry Shefflin ag tosnú. Maidir le Tiobraid Árann, níl ach athrú amháin le Paddy Stapleton ag teacht ar ais ó gortúcháin agus John O'Dwyer ag caillúint amach. Sna cluichí eile i Roinn 1A tá Gallaimh ag imirt i gcoinne Port Láirge as bhaile agus An Chláir ag taistil go Páirc Pharnell chun aghaidh a thabhairt ar na Dubs. Táim ag súil leis an cluiche deireach sin, toisc an coimhlint idir Davy and Daly. Bheinn ag súil le cluiche níos fearr as na Dubs ón lá faoi dheireadh ar aon nós. Maidir le Roinn 1B, tá dhá chluiche maithe ar súil agus is iad san Loch Gorman i teacht in agaidh Uibh Fhaillí agus Luimneach ag imirt in aghaidh Aontroim. Táim ag súil le troid ó Uibh Fhaillí ón ráiteas 'fat bellies' ó Ger Loughnane ach is dóigh liom go bhfuil muinir Loch Gorman ag súil le taispeantais maith ó Jack Guiney agus Lee Chin. Ní luífidh foireann ar bith síos, bí cinnte de sin!

Imreoidh Tommy páirt lárnach dos na Cait amárach

Thóg Ollscoil Chorcaí Corn Mhic Shigúir abhaile don chéad am ó 2011 anocht le bua thar na hostaigh UUJ agus is é Conor Dorman an laoch tar éis a chúilín drámatúil san 59ú nóiméid. Níor chuir an droch-scéal maidir le fear Raonaithe Nemo, Alan Cronin, as do UCC ró-mhór agus thosnaigh siad go han-laidir le cúilíní ó Conor Cox agus Tom Clancy. Ní fuair UUJ a chéad scóir go dtí an taonú nóiméid is fiche agus níor cabhraigh an cárta dubh do Dean McNally le chursaí. Ach, níor ghéill UUJ agus thanáig siad ar ais go mór le ceithre phainte ó Ronan O'Neill. Fiú amháin gur ghéill UCC sé phaointe as a chéile, sheas Conor Dorman suas leis an chúilín ríthabhachtach. An dara teideal Corn Mhic Shigúir i gceithre bliana do Ollscoil Chorcaí faoi bhainistíocht Billy Morgan agus teidil atá tar éis teacht le bua os cionn UUJ. Comhghairdeas UCC! 

Corn Mhic Shigúir á árdú ag Paul Geaney, UCC


Má bhfuil tuairim ar bith agat ar eachtraí na deireadh seachtainne fág shíos sa bhosca é. Go raibh míle maith agaibh!

Fóclóir:
 • an gála = the gale
 • teaicticí cosainte = defensive tactics
 • dá bharr sin = because of that
 • seachas = except
 • bhí díoma orm leo = I was disappointed with them
 • é ag feidhmiú go maith = he did well
 • súil a choiméad air don chuid eile don tsraith = keep an eye on him for the rest of the leauge
 • Fuair sé deis déanach ar an chúl ach sábháladh é = He got a chance at goal but it was foiled
 • Táim i bhfábhair leaids nua a thriall = I'm in favour of trying new lads
 • taithí = experience
 • nuair atá an difríocht scórála chomh tabhactach = when the scoring differnce will prove to be important
 • tosaí is dainséaraí = most dangerous forward
 • Is cuimhin liom = I remember
 • theastaigh uaidh an leas is fearr a bhaint as an tsraith = he wanted to use the leauge as best as he could
 • anuraidh = last year
 • Ar nóta dearfach = on a positve note
 • Níl sé cothrom muintir Laoise (...) a céasadh = It's not fair to criticize the Laois team or the other Cork players
 • na coinníolacha = the conditions
 • áfach = however
 • Baile an Chaistil = Ballycastle
 • i gceann coicíse = in a fortnights time
 • na Cait = The Cats
 • Páirc Uí Nualláin = Nowlan Park
 • as bhaile = away
 • an coimhlint = the conflict
 • ráiteas = statement
 • Ní luífidh foireann ar bith síos, bí cinnte de sin! = You can be sure, neither team will lie down to one another
 • na hostaigh = the hosts
 • chúilín drámatúil = dramatic point
 • Níor chuir an droch-scéal (..) as do UCC ró-mhór = The bad news regarding Cronin didn't put UCC out much
 • an taonú nóiméid is fiche = The twenty first minute 
 • ghéill UCC sé phaointe as a chéile = UCC conceded 6 points in a row
 • an chúilín ríthabhachtach = the vital point
Friday, 21 February 2014

Corn Mhic Shigúir, Nash agus Babtha 2 don tSraith Náisúinta

Amárach, imreoidh UCC a cúigú craobh Mhic Shigúir faoi stúir Billy Morgan. Fiú amháin nuair nách raibh ach trí dhuine dhéag ag Ollscoil Chorcaí bhí cúig chúilín sa bhreis acu ar NUIG Maigh Nuad in Ollscoil na Banríona um thráthnóna. Agus é ag chicéail isteach sa ghaoth láidir,  is é Conor Cox ó Chiarraí an laoch dos na buatóirí, leis na seacht bpaointe (3 ón imirt, 4 ó chic saor) a chuir sé thar an trasnáin le linn an cluiche. Cuireadh Alan Cronin agus Michael Quinlivan den pháirc, Cronin go luath sa dara leath agus Quinlivan tar éis caoga nóiméid. Ach fiú amháin leis na corrlach ina gcoinne, chríochnaigh UCC go láidir le trí chúilín gan freagra san am cúitimh gortaithe. Is féidir na buaicphaointí a fheiscint anseo 

Billy Morgan fós an-tógtha le pheil!
San cluiche leath chroabh eile, casfadh UUJ ar UCC sa chraobh amárach tar éis bua cuimsitheach ar UCD in aimsir gránna. D'aimsigh UUJ 1-7 gan aon scóir ó UCD sa chéad 18 nóiméid, an chúil ag teacht ó bhróg Jamie Clarke, réalt Ard Mhaca. San chéad nóiméad is fiche, fuair Paul Mannion (Baile Átha Cliath) an chéad chúilín do UCD ach chríochnaigh UUJ go láidir sa chéad leath le clár an scór ag léamh 1-10 go dtí 0-2 ag leath am. Bhí an ghaoth leis na Baile Atha Chliathaigh sa dara leath ach bhí na cúlaithe ó UUJ ró-mhaith agus fiú amháin gur chiall siad Jamie Clarke ó cárta dubh níor raibh aon baol ann mar go raibh siad ocht paointe chun cinn. Chríochnaigh sé 1-12 go dtí 0-07. An mbeidh UCC ábala tús a chur le pleananna an dúbail amárach? Cífimid! 
Jamie Clarke - Imreoir tabhachtach do UUJ
Tá an CLG tar éis rún an 'Nash Rule' a bhaint ó chláir an Comhdháil Bhliantúil anocht. Tá an méid sin cainte faoi Nash le cúple mí anuas agus an slí ina thógann sé na pucanna saor bhí ionadh orm é sin a cloisint. Mar a dúirt Patrick Horgan, má dhéanann an foireann eile calaois, ba chomhair go mbeadh pínós ann agus má caithfá an puc saor a thógaint ón 20, ní bheidh mórán cúl ó liathróid marbh agus chomh maith le sin, beidh cúlaithe ag tarraingt tosaithe síos i bhfad níos cóngraí don chúl. Tháinig Cathaoirlaoch Bord Contae Tiobraid Árann, Séan Nuegant amach i gcoinne an rún ag rá “We shouldn’t penalise players who have worked hard to perfect this skill,”  le Bord Contae Luimnigh ag aontú. Cad a cheapann sibhse? Fág bhúr tuairimí thíos. Is feidir na rúin is tabhachtaí a fheiscint anseo
Nash leis an buille láidir 
Ag caint ar Nash, ní bheidh sé mar uimhir a haon do Chorcaigh óiche Dé Sathrain i gcoinne Laoise. Tá foireann bainistaíochta Jimmy Barry Murphy tar éis dul le foireann gan mórán taithí i ngeansaí Chorcaí ach le go leor i ngeansaí UCC. D'aithin JBM agus na leaids cé comh maith agus a bhí Colm Spillane, Séamus Harnedy agus Darren McCarthy do UCC agus tosnaíonn an trúir i babhta a dó don tsraith, le Harnedy ar ais ó gortúchán. Beidh mé ag súil le bua maith an chéad lá eile ach b'fhéidir nách mbeidh sé comh éasca agus a cheapann daoine áirithe. Tá Laois ag dul go maith le cúpla blain anuas agus beidh siad ar bís tar éis an bua stairúil ar Uibh Fhailli an deireadh seachtainne seo chaite. Is é an foireann Chorcaí a bheidh ag tosnú amárach ná
 1. Darren Mc Carthy (Baile an Mhairtealaigh)
 2. Shane O’Neill (Baile an Easpaigh)                        
 3. Stephen McDonnell (Fánaithe an Ghleanna)
 4. Colm Spillane (Caisleán Ó Liatháin)                           
 5. Mark Ellis (Sráid an Mhuilinn)                       
 6. Christopher Joyce (Na Piarsaigh)                               
 7. William Egan (Cill Bhroin)
 8. Lorcan McLoughlin (Ceann Toirc)                                     
 9. Paul Haughney (Mainistir na Corann)        
 10. Seamus Harnedy (Naomh Íde)                
 11. Jamie Coughlan (Baile Nua Seandroma)                      
 12. Michael O’Sullivan (Mainistir Bán)                                    
 13. Alan Cadogan (Dúglas)       
 14. Patrick Cronin (Baile an Easpaigh)           
 15. Patrick Horgan (Fánaithe an Ghleanna)
Is é cluiche seo an taon cheann ar súil Dé Sathairn, mar sin beidh mé ag scríobh faoi na cluichí eile sa tsraith oíche amárach. 

Darren McCarthy le bútaisí móra le líonadh ar an Satharn

Agus roimh imeacht, féach ar seo, bhaineas an-taithneamh as! An aontófá? 
Oíche Mhaith!

Foclóir
 • faoi stúir Billy Morgan = under the reign of Billy Morgan
 • Cuireadh Alan Cronin agus Michael Quinlivan den pháirc = A.C and M.Q were sent off
 • corrlach ina gcoinne = the odds against them
 • gan freagra san am cúitimh gortaithe = Without response in injury time
 • buaicphaointí = highlights
 • casfadh UUJ ar UCC sa chraobh amárach tar éis bua cuimsitheach ar UCD in aimsir gránna = UUJ will meet UCC in the final tomorrow after a good win over UCD in bad weather conditions
 • D'aimsigh UUJ 1-7 gan aon scóir ó UCD = UUJ had 1-7 before any response from UCD
 • ó bhróg Jamie Clarke = From the boot of Jamie Clarke
 • clár an scór = Scoreboard
 • Baile Atha Chliathaigh = Dubs
 • baol = risk
 • tús a chur le pleananna an dúbail amárach = put a start to their double plans
 • Cífimid = We'll see
 • rún = motion
 • Comhdháil Bhliantúil = Annual Congress
 • calaois = foul
 • ba chomhair go mbeadh pínós ann = They should be penalized
 • ón 20 = from the 20
 • liathróid marbh = dead ball
 • Cathaoirlaoch Bord Contae Tiobraid Árann = Chairman of Tipperary County Board
 • Bord Contae Luimnigh = Limerick County Board
 • tosnaíonn an trúir i babhta a dó don tsraith = the three start in round 2 of the league
 • gortúchán = injury
 • daoine áirithe = certain people
 • Bútaisí móra le líonadh = big boots to fill
 • An aontófá? =  Would you agree?


Wednesday, 19 February 2014

Fuinneog Traschuir sa CLG??

Deirtear go bhfuil Liam Watson ar an margadh tar éis dó phanéil Aontroime a fhágáil ceithre bhlian ó shin. Táim cinnte go mbeadh fáilte roimhe i ngach contae. Iománaí den scoth!Fóclóir
Fuinneog Traschuir = Transfer Window
Ar an margadh = On the market

Corn Mhic Ghiobúin, Gooch agus Superscores

Ar an gcéad dul síos, go raibh maith agaibh as ucht an tacaíocht go léir atá faighte agam le cúpla lá anuas, coiméad suas é agus roinn le do chairde ar Facebook, Twitter nó pé rud eile.

Ar ais go dtí Corn Mhic Ghiobúin, bhí dhá chliuche ar siúl inniu, le CIT i gcoinne NUIG sa bhaile agus an dearbaí mór áitúil idir LIT agus UL. Bhí UL mar rogha na coitiatachta ach le Tony Kelly (1-10 a scóráil sé) agus craiceann ar tine aige, ní raibh aon stop le foireann Davy Fitz. Buailfidh siad san le WIT ag deireadh na míosa. Is féidir leat na buaicphaointí a fheiscint anseo. Cúl den scoth is ea an chéad ceann ó Jason Forde (Tiobraid Árann). An scór deireadh a bhí ann ná LIT 2-16, UL 1-13

Davy ag féachaint an-shásta le buachaillí LIT
Bhí bua suntasach ag CIT ar NUIG sa chluiche eile. Beidh siad san ag imirt an sean-neamhaid UCC sa leath chraobh. Ceapaim go bhfuil sé greannmhar gur chaithfidh an dhá foireann Chorcaí taisteal fad na tíre go mBéal Feiriste chun an cluiche a imirt ach is dóigh liom gurb é sin ceann dos na buaicphaointí a bhaineann le iománaíócht a imirt le'd choláiste. Tá súil agam go mbeidh an-craic acu ach ní féidir liom fheiscint conas a geobhfaidh CIT an bua ar UCC, le cúiseanna mínithe anseo

John Cronin i lár an taicsean do CIT

I nuacht peile, tá an bhrón orm closint nách mbeidh Colm Cooper i lár an taicsean an Samhradh seo (Fiú amhain nuair is Chorcaíoch mé!) Anois deirtear go bhfuil an gortúchán níos measa fós mar is léir go bhfuil gluain briste ag The Gooch chomh maith leis an gortucháin ballnasc croiseach. Is fuath liom nuair a tarlaíonn sé seo sa spóirt ach cad is féidir déanamh? Ach, is soiléir go bhfuil meas na tíre ag Colm Cooper, féach ar seo ó buachaill óg atá mar bhall don Chumann Legion i gCill Áirne. Is cuma gur chéile comhraic iad Legion agus Crokes sa chás seo.

Go néirí an bóthar leat a Cholm

Déanann an CLG fís dos na 'Super Scores' thar na deireadh seachtainne ó am go ham. Anseo, tá cúpla cinn ó babhta a haon don tsraith náisúinta. Uaireanta ceapaim nách cuireann siad na cúilíní agus na cúil leis an méid is mó scil isteach san fhís seo ach na cinn atá an-fhada ón cúl. Gan amhras, tá na scóir sin go hiontach chomh maith ach uaireanta tá píosa don t-ádh ag baint leo. Bhí roinnt cúilíní do-chredite ó Patrick Horgan toisc an scil a bhí ag baint leo. Ach, níl sé sin ach mo thuairim féin.. cad a cheapann tusa?? Fág 'comment' thíos. GRMA!


Fóclóir
dearbaí mór áitúil = big local derby
rogha na coitiatachta = favourites
craiceann ar tine aige = he was on fire
deireadh na míosa = at the end of the month
buaicphaointí = highlights
bua suntasach = comprehensive win
sean-neamhaid = old enemy
leath chraobh = semi final
ballnasc croiseach = cruciate ligament
meas na tíre = respect of the country
chéile comhraic = rivals
sa chás seo = in this case
fís = video
babhta a haon don tsraith náisúinta = round one of the National League
tá píosa don t-ádh = a bit of luck
do-chredite = unbelievable


Tuesday, 18 February 2014

Trí as a chéile do UCC?

Bainfidh sé an-gheit asam más rud é nach bhfuil UCC chun an Corn Mhic Giobúin a buachaint. Fiú amháin gan Conor Lehane, atá gortaithe ón Sathairn, bhí cúig cúliní sa bhreis acu ar UCD inniu. Chomh maith le sin, bhí UCC ábalta Seamus Harnedy, Colm Spillane agus Shane O'Donnell a thabhairt on mbínse, leaids a nimríonn le foireanneacha Chorcaí agus an Chláir. Ná bí ag labhairt faoi panéil láidir! Bhí a réaltaí féin ag UCD ar nós Jack Guiney a nimríonn le Loch Gorman agus David Tracey ó mBÁC ag UCD agus ní féidir dearmad a dhéanamh ar buachaillí Chill Chainnaigh le John Power agus Walter Walsh, ach bhí an iomarca ag Ollscoil Chorcaí dóibh agus anois tá siad ar an mbóthar cheart chun an trí as a chéile a bhaint amach. 1-20 go dtí 1-15 ab ea an slí a chríochnaigh sé.

Conor Lehane - Caillúint mór do UCC inniu

Ins an cluiche eile, bhí seacht bpaointe sa bhreis ag WIT ar DIT tar éis am breise. Ba é Pauric Mahony (Imríonn sé le Port Láirge) an réalt do WIT le 14 cúlín (10 ó pucanna saor). 1-21 go dtí 1-14 ab ea an scór deireadh.

Griangraf ón gCorn Mhic Giobúin inniu. 


Amárach beidh UL in aghaidh LIT i UL ag a 2.30i.n. agus CIT in aghaidh NUIG i CIT ag a 2.30i.n. chomh maith. Lean @HigherEdGAA chun coimead suad chun dáta leis an Chorn Mhic Giobúin agus an Corn Mhic Shiguír.

Má bhfuil tuairim agat ar an Corn Mhic Giobúin, fág nóta nó sheol Tweet do @PucSaor agus usáid an hashtag #PucSaor GRMA!

Fóclóir
Bainfidh sé an-gheit asam = It will greatly surprise me
Corn Mhic Giobúin = Fitzgibbon Cup
ón mbínse = from the bench
Bhí a réaltaí féin ag UCD = UCD had their own stars
an iomarca = too much
tá siad ar an mbóthar cheart chun an trí as a chéile a bhaint amach = They are on the road for the 3 in a row
am breise = extra time
Lean = follow
Corn Mhic Shigúir = Sigerson Cup

Monday, 17 February 2014

Sraith Náisúinta

Nách bhfuil sé go hiontach iománaíocht a fheiscint ar ais ar an teilifís arís! Má raibh tú ag aon cluiche thar an deireadh seactainne, maith thú! Deireadh seactainne fuar a bhí ann. Bhí mé i bPáirc Uí Rinn oíche Dé Sathairn agus bhí mé praochta, ach bhí mé ar bís chun a bheith ar ais arís i lár an t-aicsean! Is Corcaíoch mé agus bhí díoma orm leis an toradh. Ba cheart dúinn an bua a fháíl ar Luimneach mar bhí fear sa bhreis againn.

Thosnaigh Corcaigh an-mhaith agus bhíodar 6 cúlín chun cinn tar éis fiche nóiméad. Ach chun an cheart a thabhairt do Luimneach, níor droid siad siar in aon chor ach ní bheinn ag súil le faic eile ach troid ceart ó Dónal O'Grady. Is bainisteoir den scoth é agus measaim go mbeidh éifeacht mór aige ar Luimneach sular mbeidh an bliain thart. Cheap mé go mbeadh plean níos fearr ag JBM agus na leaids chun a bheith macánta. Ghlacadar le Killian Murphy don fear spárálta agus bhí sé sin go breá ach, b'fhéidir go mbeadh fear sa bhreis níos éifeachtaí níos faide suas na páirce. Chomh maith le sin, bhí ionadh orm nár d'aistraigh siad na pucanna amach. Do bhí  gach uile cheann buailte síos ar Aidan Walsh agus Cian McCarthy agus tá sé sin ró-intuartha do cúlaithe. Ach ar aon nós, bhíos sásta nár ghéill Corcaigh ach an oiread agus caithfear chuir san áireamh nách bhfuileadar ach díreach ar ais ó laethanta saoire, tá a lán imreoirí nua á thriall acu agus tá timpeall cúigear gortaithe. Mar is gnáth bhí Patrick Horgan do-chreidte nuair a fuair sé liathróid íseal tapaidh agus bhí bluaire áilinn scile Horgan ar taispéainteas nuair a ghoid sé liathróid faoin seastáin amuigh ar an taobh líne agus, gan fiú amaháin féachaint, phuc sé an liathróid díreach ós cionn an spota dubh. Go háilinn!Sna cluichí eile, caithfidh mé rá, bhi ionadh orm go bhfuair Laois an bua ar Uibh Fháillí. Tá an-ruathar déanta ag Laois le cúpla bliain anuas agus ní bheidh aon 'hammerings' á thógaint acu i Roinn 1B. Ach, is contae le an-thraidisúin agus stair é Uibh Fhaillí agus ní bheidh siad pioc sásta le ráiteas Loughnane. Measaim go mbeidh fuil á lorg acu an chéad lá eile.Maidir le Cill Channaigh, bhí sé go hiontach chun an Rí ar ais arís i geansaí uimhir a 10. Tá a lán caint bainte leis an ''rince' beag a dhein Henry, ach d'fhéadach an fear sin aon rud a dhéanamh agus fós bheadh sé mar laoch.Bhain an Gaillimh geit asam le scór chomh ard i gcoinne na Dubs.. agus gan Joe Canning?! An mbeidh siad ábalta é a choimeád suas nó an mbeidh siad ag braith ar Joe arís go luath?


Agus maidir le Davy Fitz agus an 'Nash Rule'... Téir go 0.33 seicond anseo http://www.youtube.com/watch?v=OLkZDAhNn38
An raibh mórán difríocht idir é sin agus pucanna saor Nash??

Chuir bhúr nótaí thíos agus roinn ar Twitter agus Facebook! GRMA

Fóclóir
Praochta = Frozen
Ar bís = delighted
Corcaíoch = Corkonian
díoma = disappointment
chun an cheart a thabhairt do Luimneach = To give Limerick credit
na leaids = The Lads
chun a bheith macánta = To be honest
ró-intuartha = Too predictable
bhíos sásta nár ghéill Corcaigh = I was glad to see Cork never gave up
do-chreidte = unbelievable
bluaire áilinn scile = a beautiful piece of skill
Tá an-ruathar déanta ag Laois= Laois have made lots of headway
Roinn 1B = division 1B
Ní bheidh siad pioc sásta = They will not be a bit happy
laoch = legend

*pictúirí ó SportsFile

Puc Saor ar Twitter

Brúigh an cnaipe ar dheis chun Puc Saor a leanúint ar Twitter agus coimeád suas leis na posts is déanaí #PucSaor


Ar an chéad dul síos

Haigh a chairde!
Fáilte go dtí Puc Saor, blag nua chun cursaí iománaíochta, peile agus aon rud eile bainte leis an C.L.G. a phlé. Beidh an blag seo as Gaeilge den chuid is mó ach is cuma muna bhfuil mórán Gaeilge agat, beidh fóclóir ag deireadh gach 'post' agus ní bheidh an Gaeilge ró-chasta. Is é seo an chéad blag a scríobh mé riabh, so tá fáilte roimh aon comhairle in aon chor. Ná bíodh eagla oraibh aon nóta nó 'comment' a chuir faoi aon post. Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as.  Ná déan dearmad chun 'Follow' nó 'Like' a bhrú. Scaip an focal ar Facebook, Twitter nó an modh sean-aimseartha, ó bhéal...GRMA!

Fóclóir
Ar an chéad dul síos = first of all
C.L.G. = G.A.A.
Comhairle = Advice
Taitneamh = Enjoyment
Scaip an focal = Spread the Word
GRMA = Go raibh maith agat = Thanks